Psykoterapia- ja työnohjauspalvelu Toni Mäkelä

 

Olen psykoterapeutti (Valvira, KELA), erikoistuminen perhe – ja pariterapiaan (ET) sekä työnohjaaja (STOry). Olen työskennellyt sosiaali- ja terveydenhoitoalalla vuodesta 1989 alkaen hoito-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä ja nykyisin toimin kokopäiväisenä ammatinharjoittajana yksityisvastaanotollani, jota olen pitänyt vuodesta 2004.

 

Psykoterapiapalvelut (Valvira / KELA -pätevyys):

 

Psykoterapiapalvelut sisältävät mahdollisuuden perhe-, pariterapia- ja vanhempainohjaustapaamisiin. Minulla on pitkäaikainen kokemus kehitysvammaisten ja neuropsykiatristen (NEPSY)-lasten ja nuorten ohjaamisesta kotona, heidän luonnollisessa ympäristössään tai vastaanotolla sekä heidän perheidensä tukemisesta.

Psykoterapiapalveluissa erityisosaamisena minulla on perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan (tekijät, kokijat ja näkijät) liittyvät asiat sekä NLP-menetelmät. (Kela-pätevyys perhe- ja pariterapiassa)

Psykoterapia tarjoaa hoitoa erilaisiin mielenterveyden häiriöihin, jotka voivat kohdata ihmisiä eri elämänvaiheissa ja – tilanteissa. Psykoterapiassa on kyse prosessista hoidettavan henkilön tai henkilöiden ja terapeutin välillä. Psykoterapia on tavoitteellista terveydenhuollon toimintaa, jonka tavoitteena on psyykkisen terveyden lisääminen ammattiauttajan toimesta.

Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkistä häiriötä ja niihin liittyvää kärsimystä. Psykoterapian avulla hoidetaan henkilöitä, joilla on psyykkinen häiriö tai psykoterapian keinoin autettavissa oleva muu ongelma. Psykoterapian eri hoitomuotoja ovat mm. yksilöterapia, ryhmäterapia, perheterapia, pariterapia, kriisiterapia, perheohjaus ja vanhempien tukikäynnit.

Tarjoan psykoterapiapalveluita potilaan tarpeiden mukaan Hämeenlinnassa ja eri puolilla Suomea. Kaikki palvelut on mahdollista saada myös kotiin. Ota yhteyttä, jos tarvitset psykoterapian palveluita ja apua laillistetulta terveydenhuollon ammattilaiselta. Apua kannattaa hakea ajoissa. Palvelut laaditaan tilanteen ja asiakkaiden tarpeiden mukaan.

 

Työnohjauspalvelut (STO ry:n jäsen)

 

Työnohjauspalvelut sisältävät mahdollisuuden yksilö-, työyhteisö-, esimies- sekä perheterapeuttisesti orientoituneeseen tuki- ja sijaisperheiden työnohjaukseen. Olen Suomen työnohjaajat ry:n jäsen ja perhehoitoliiton hyväksymä työnohjaaja.

Työnohjaus on oman työn, työn vaatimusten ja toimintatapojen tutkimista, arviointia kehittämistä työnohjaajan avulla. Työnohjauksen keskeinen menetelmä on keskustelu ja työnohjaus toteutetaan joko henkilökohtaisesti yksilölle, työryhmälle tai työyhteisölle.

Tarjoan työnohjausta tarpeidesi mukaan. Tarjoan työnohjauspalveluita Hämeenlinnassa ja eri puolilla Suomea. Ota yhteyttä, jos tarvitset työnohjauspalveluita koulutetulta ja laajan kokemuksen omaavalta työnohjauksen ammattilaiselta.