Perheterapiapalvelut

Perheterapia on ammatillinen ja tietoinen pyrkimys ja menetelmä tutkia, ymmärtää ja hoitaa perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa ja yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä ja niiden aiheuttamia vaikeuksia. Perheterapiaa käytetään yksilöä koskevien mielenterveyshäiriöiden hoidossa, vuorovaikutuksellisiksi hahmotettujen ongelmien hoidossa ja selvittelyssä sekä muiden psykoterapiamuotojen tukihoitona.

Read more

Vanhempien tuki- ja ohjauskäyntipalvelut

Tukikäynnit ja vanhempainohjaus on tarkoitettu auttamaan vanhempia lapsen ja nuoren psyykkiseen sairauteen, kehitykselliseen häiriöön, kasvatukseen tai käyttäytymiseen sekä vanhempana toimimiseen liittyvissä asioissa. Vanhempainohjauksen tarkoituksena on lisätä vanhemmille ymmärrystä heidän oman lapsensa käyttäytymisestä ja ongelmista. Vanhempain tuki- ja ohjauskäynnit ovat usein

Read more

Perheohjaus ja tukihenkilöpalvelut

Palveluiden tarkoitus on olla monipuolisia ja ennaltaehkäiseviä, perheen, lapsen tai nuoren auttamista sekä vanhemmuuden vahvistamista psykoterapeuttisen keskustelun ja toiminnan keinoin. Työ tapahtuu pääsääntöisesti perheiden kotona. Tarkoituksena on auttaa perhettä ja lasta/nuorta löytämään omia voimavarojaan sekä tarjota tukea vanhemman vanhemmuuteen, kasvatukseen,

Read more

Työnohjauspalvelut

Työnohjauspalvelut sisältävät mahdollisuuden tilata työnohjausta yksilöille, työyhteisöille, esimiehille, johdolle sekä perheterapeuttisesti orientoitunut työnohjaus tuki- ja sijaisperheille. Työnohjaus on oman työn, työn vaatimusten ja toimintatapojen tutkimista, omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä sekä arviointia työnohjaajan avulla.

Read more

Koulutus-, valmennus-, kehittämisprojekti- ja konsultaatiopalvelut

Koulutus-, valmennus- ja konsultaatiopalvelut sekä kehittämisprojektit suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä tilaajan kanssa siten, että niillä olisi saavutettavissa mahdollisimman suuri hyöty ja ne vastaisivat tilaajan asettamia tavoitteita. Palvelut hinnoitellaan suunnitteluvaiheessa yhdessä tilaajan kanssa. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan tarpeitasi vastaavasi palvelut.

Read more