Palveluiden tarkoitus on olla monipuolisia ja ennaltaehkäiseviä, perheen, lapsen tai nuoren auttamista sekä vanhemmuuden vahvistamista psykoterapeuttisen keskustelun ja toiminnan keinoin. Työ tapahtuu pääsääntöisesti perheiden kotona. Tarkoituksena on auttaa perhettä ja lasta/nuorta löytämään omia voimavarojaan sekä tarjota tukea vanhemman vanhemmuuteen, kasvatukseen, vuorovaikutukseen ja arjen eri tilanteisiin, kun perheen omat keinot eivät tunnu riittäviltä. Palveluiden tarkoituksena on antaa myös konkreettisia neuvoja arkeen. Palvelut sisältävät myös toiminnallista kuntoutusta ja sosiaalisten taitojen opettelua erilaisissa ympäristöissä yksin ja yhdessä perheen jäsenten kanssa sekä tarvittavan verkostotyöskentelyn, esim. opettajan kanssa.

Palveluiden kesto voi vaihdella yhdestä kerrasta useampaan vuoteen. Palvelut toteutetaan ja suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden mukaiseksi yhdessä hänen ja mahdollisen lähettävän /maksavan tahon kanssa. Palvelut voivat olla osa asiakkaan muita palveluita ja ne voidaan toteuttaa yhdessä muiden perhettä auttavien tahojen henkilöstön kanssa. Palveluita voivat rahoittaa esimerkiksi perus-, erikoissairaanhoito-, sosiaalitoimi tai asiakas itse.

Palveluiden hinta

45 min/ 65 euroa

90 min / 115 euroa

Maksusitoumuksella tai palvelusetelillä palveluihin tulevalla lapsipotilaalla ei ole omavastuu osuutta, koska lähettävä ja maksava taho vastaa kaikista lapsipotilaiden kustannuksista.

Hinnat ovat aina ilman ALV:ia, koska terveyspalveluiden ALV on 0%. Mahdollisista matkakorvauksista sovitaan erikseen. Hinnat ovat samat myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Perheohjaus ja tukihenkilöpalvelut

Post navigation